Laboratorium

 

Katedra posiada na wyposażeniu


Analizator do oznaczania śladowych ilości metali ciężkich EcaFlow 150 GLP
Charakterystyka urządzenia:

 • analizator do oznaczania śladowych ilości metali w wodzie metodą kulometryczną.
 • możliwość oznaczania rtęci Hg, niklu Ni, chromu Cr, kadmu Cd, ołowiu Pb, cynku Zn i miedzi Cu.


Spektrofotometr absorpcji atomowej - UNICAM SOLAAR 969 - wyposażony w lampy do oznaczania kationów Mg, Ca, K, Na, Fe, Mn, w glebie, wodzie i roślinach;
Charakterystyka urządzenia:

 • system w pełni automatyczny z kodowanymi lampami, komputerowo sterowanym przepływem gazu i automatycznie przesuwanym talerzem z lampami
 • aparat jednowiązkowy
 • rozbudowane oprogramowanie pracujące w środowisku Windows
 • możliwość automatycznej analizy wielopierwiastkowej
 • specjalna korekcja tła: deuterowa typu QuadLine


Analizator przepływowy FIAstar 5000 firmy FOSS
Charakterystyka urządzenia:

 • możliwość oznaczania w wodzie i glebie: azotu amonowego, azotanowego, azotanowego i całkowitego; fosforanów, fosforu ogólnego i chlorków
 • bardzo wysoka czułość i dokładność
 • oznaczanie dużych serii próbek w krótkim czasie


Próbnik Beeker'a firmy Eijkelkamp
Charakterystyka urządzenia:

 • Służy do pobierania próbek osadów dennych z dna zbiorników wodnych i cieków do gł. 5 m.


Aparat do badania przepuszczalności gleby firmy Eijkelkamp
Charakterystyka urządzenia:

 • możliwość jednoczesnego oznaczania 25 próbek
 • możliwość stosowania stałego lub zmiennego poziomu wody


Aparat do badania siły ssącej pF gleby firmy Eijkelkamp
Charakterystyka urządzenia:

 • określanie charakterystyki pF różnych rodzajów gleb przy zastosowaniu płyt ceramicznych przy ciśnieniach 1 bar i 15 bar.


Echosonda firmy Lowrance
Charakterystyka urządzenia:

 • określanie głębokości zbiornika i ukształtowania dna do gł. 305 m
 • odczyt ciągły
 • automatyczne śledzenie dna
 • pomiar temperatury wody


Zestaw do pobierania próbek gleby o nienaruszonej strukturze
Charakterystyka urządzenia:

 • pobór próbek do pierścieni o śr. 50 mm
 • do wszystkich rodzajów gruntów
 • do głębokości 2 m


Penetrograf elektroniczny
Charakterystyka urządzenia:

 • przyrząd służy do pomiarów wytrzymałości gruntu (stopnia zagęszczenia)
 • Pomiar do głębokości 80 - 100 cm, z automatyczną kontrolą prędkości penetracji.
 • łącze do PC dla przenoszenia danych


Młynek hydrometryczny
Charakterystyka urządzenia:

 • do pomiaru prędkości przepływu wody
 • zakres pomiarowy od 0,1 do 7,9 m/s


Sita laboratoryjne do analiz granulometrycznych
Charakterystyka urządzenia:

 • Rozmiar oczek sit od 0,09 do 20 mm


Batometr typu VanDorn
Charakterystyka urządzenia:

 • do poboru próbek z wód powierzchniowych
 • pojemność 2 l
 • linka nośna 20 m


Dwupierścieniowy infiltrometr terenowy
Charakterystyka urządzenia:

 • służy do określania stopnia filtracji w glebie. Pomiar ma duże znaczenie przy określaniu efektywności nawadniania i drenażu, optymalizacji dostępności wody dla upraw i minimalizacji erozji


 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR