Oferta

 

Oferujemy:

 • studia podyplomowe, kursy, seminaria i odczyty dla pracowników administracji państwowej w Urzędach Gmin i Województw na temat współczesnych trendów w zakresie kompleksowego kształtowania i ochrony środowiska na terenach wiejskich,
 • doradztwo, konsultacje naukowo-techniczne, prace studialne i projektowe w zakresie kompleksowego kształtowania i rozwoju terenów wiejskich,
 • sporządzanie prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko,
 • doradztwo, konsultacje naukowo-techniczne, prace studialne i projektowe dotyczące nowych i istniejących urządzeń wodno-melioracyjnych w celu utrzymania lub przywrócenia ich sprawności technicznej - w szczególności:
  • systemów odwadniania rowami otwartymi i drenowania,
  • nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych, w tym deszczowni i nawodnień kroplowych,
  • stawów rybnych karpiowych i pstrągowych oraz ośrodków zarybieniowych,
 • ekspertyzy przed- i pomelioracyjne,
 • pomiary przepływów, oznaczenia cech fizykochemicznych wód powierzchniowych i gruntowych,
 • badania i doradztwo w zakresie wpływu budowy autostrad i dróg na przestrzeń rolniczą i środowisko na terenach wiejskich,
 • doradztwo, szkolenia oraz prace studialne i projektowe w zakresie zabezpieczenia gleb przed erozją wodną - powierzchniową i liniową,
 • doradztwo i opracowywanie opinii naukowo-technicznych i projektów w zakresie stosowania geosyntetyków w inżynierii i ochronie środowiska,
 • wykonywanie oznaczeń właściwości fizycznych, wodnych i chemicznych gleb mineralnych i torfów, oraz składu chemicznego roślin.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR