Prowadzone kursy

Wykaz przedmiotów prowadzonych przez Pracowników Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska na poszczególnych kierunkach studiów: 


 Inżynieria Środowiska – studia I stopnia (inżynierskie):

 Przedmioty w programie głównym:

·         Podstawy przedsiębiorczości
·         Rysunek techniczny z geometrią wykreślną

·         Gleboznawstwo

·         Melioracje

·         Odwodnienia terenów rolniczych

·         Rekultywacja terenów zdegradowanych

·         Systemy nawodnień grawitacyjnych

 Przedmioty kierunkowe fakultatywne (Blok A2):

·         Oceny oddziaływania na środowisko

·         Systemy informacji przestrzennej

·         Torfoznawstwo w praktyce inżynierskiej

·         Ochrona gleb przed erozją

·         Systemy nawodnień ciśnieniowych

·         Ekonomika inżynierii środowiska

·         Budownictwo stawowe

·         Kształtowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich

 

 Inżynieria Środowiska – studia II stopnia (magisterskie):

 Przedmioty w programie głównym:

·        Chemia środowiska (Environmental chemistry)

·        Zarządzanie środowiskiem

·        Kształtowanie zasobów wodnych w środowisku

·        Komunikowanie społeczne i trening interpersonalny

 Przedmioty kierunkowe fakultatywne – Blok A:

·        Ochrona gleb

·        Ochrona i renaturyzacja torfowisk

Przedmioty fakultatywne na specjalizacji: MELIORACJE I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA (MiKŚ):

·         Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa

·         Budowa ośrodków zarybieniowych dla ryb łososiowatych

·         Geosyntetyki w inżynierii środowiska

·         Urządzanie terenów rekreacyjnych i sportowych

·         Rekultywacja gleb i zagospodarowanie terenów zrekultywowanych

·         Seminarium dyplomowe


 Geodezja – studia I stopnia (inżynierskie):

·         Geometria i grafika inżynierska

·         Gleboznawstwo

·         Urządzenia wodno-melioracyjne


 Gospodarka Przestrzenna – studia I stopnia (inżynierskie):

 Przedmioty w programie głównym:

·        Gleboznawstwo i ochrona gleb

·        Rysunek techniczny i planistyczny

·        Kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich

·        Urządzenia wodno-melioracyjne

·        Obszary wiejskie i ich funkcje

·        Oceny oddziaływania na środowisko w gospodarce przestrzennej

 Przedmioty uzupełniające:

·         Ochrona gleb przed erozją

·         Rekultywacja terenów zdegradowanych

·         Zarządzanie środowiskiem

Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia (magisterskie):

 Przedmioty w programie głównym:

·         Kształtowanie i ochrona środowiska 


 Inżynieria i Gospodarka Wodna – studia I stopnia (inżynierskie):

 Przedmioty w programie głównym:

·         Grafika inżynierska i geometria wykreślna

·         Systemy informacji przestrzennej

·         Inżynieria wodno-melioracyjna

·         Odwodnienia

·         Retencja i ochrona przed suszą

·         Kształtowanie i zagospodarowanie przestrzenne

·         Nawodnienia I, Nawodnienia II

 Przedmioty kierunkowe fakultatywne (Blok A):

·         Dokumentacja budowlana w procesie inwestycyjnym

·         Ochrona i renaturyzacja mokradeł

 

Inżynieria i Gospodarka Wodna – studia II stopnia (magisterskie):

Przedmioty w programie głównym:

·         Budownictwo stawowe

·        Melioracje terenów górskich i podgórskich

 Przedmioty kierunkowe fakultatywne – Blok A:

·        Geosyntetyki w budownictwie wodno-melioracyjnym


Architektura Krajobrazu – studia I stopnia (inżynierskie):

 Przedmioty w głównym programie:

 ·         Technologia informacyjna

 ·         Komunikacja społeczna i trening interpersonalny

 ·         Rysunek techniczny

 ·         Geometria wykreślna

 ·         Gleboznawstwo

 Przedmioty uzupełniające:

 ·      Rośliny w rozwiązaniach inżynierskich 


Ochrona Środowiska (Wydział Rolno-Ekonomiczny) – studia I stopnia (inżynierskie):

 ·      Systemy informacji przestrzennej

 ·      Ocena oddziaływania na środowisko

Ochrona Środowiska (Wydział Rolno-Ekonomiczny) – studia II stopnia (magisterskie):

 ·     Modelowanie procesów w środowisku

  


 W Katedrze działają sekcje Koła Naukowego Inżynierii Środowiska:

 — Kształtowania Środowiska. Opiekunem sekcji jest dr inż. Tomasz Stachura (e-mail: tomasz.stachura[at]urk.edu.pl), dr inż. Wioletta Fudała (e-mail: wioletta.zarnowiec[at]urk.edu.pl).

 — Melioracji. Opiekunem sekcji jest dr inż. Łukasz Borek (e-mail: lukasz.borek[at]urk.edu.pl).

 


 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR